Lekárske poradenstvo

Žiaľ, o účinkoch našich výrobkov nemôžeme hovoriť, pretože nám to zakazuje zákon.