Je CBD nebezpečné alebo návykové?

WHO potvrdzuje, že CBD má veľmi dobrý bezpečnostný profil a nemá potenciál závislosti alebo návyku. Úspešne sa skúma vo výskume pri odvykaní od iných závislostí.