Sú kvety pre vás omamné?

Nie, CBD vám nespôsobuje opojenie. Väčšina našich zákazníkov uvádza, že pociťuje fyzický účinok CBD. Mnohí to opisujú ako veľmi príjemné, pretože z THC majú úzkosť alebo podobné nepríjemné pocity, ale z CBD nie.